Aanvragen

Alle kunstenaars en kunstinstellingen kunnen een beroep doen op het fonds ongeacht de omvang van hun project of organisatie en of zij een natuurlijk (eenmanszaak) of een rechtspersoon (met of zonder winstoogmerk) zijn. Wel moet het project altijd aansluiten op onze doelstellingen en voldoen aan de criteria van Cultuurfonds Zoetermeer.

doelstellingen

criteria

Bij de aanvraag dient rekening te worden gehouden met een aantal zaken:

  • De hoogte van de aanvraag. Wij vragen de aanvrager rekening te houden met de omvang van ons budget (€150.000 ,- per jaar). Het maximumbedrag dat het Cultuurfonds Zoetermeer toekent is €10.000 euro per aanvraag. Het aangevraagde bedrag moet in een redelijke verhouding staan tot onze middelen.
  • Per organisatie mag maximaal twee keer per jaar een aanvraag worden ingediend.
  • Een aanvraag dient minimaal 2 maanden voor de start van de voorbereidingen van het project door het Cultuurfonds Zoetermeer ontvangen te zijn (zie verder indiendata).

Wilt u een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen? Raadpleeg allereerst altijd onze criteria. Als uw project inderdaad voldoet aan de criteria, dien dan hier uw aanvraag in:

AANVRAAG INDIENEN

Neem bij twijfel contact op met cultuurmakelaar Sven Ruggenberg om uw projectidee voor te bespreken.

Aanvragen kunt u het gehele jaar indienen. Aanvragen voor bijdragen boven 5.000 euro worden in de bestuursvergaderingen behandeld. Hier vindt u de indiendata.