checklist inrichtingseisen

Als uw project aansluit bij onze doelstellingen en voldoet aan de algemene criteria voor het indienen van een aanvraag, kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning bij ons indienen. Deze aanvraag bevat:

De organisatiegegevens

 • Naam instelling 
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon en contactgegevens
 • Doelstelling organisatie (volgens statuten)
 • IBAN nummer en tenaamstellingen
 • KvK nummer
 • BTW nummer

Het projectplan

 • Omschrijving van het plan 
  • Inhoudelijke uitwerking
  • Doelstelling van het project
  • Belang van het project
  • Verwachte resultaten
 • Concrete uitwerking van het project 
  • Locatie van het project 
  • Looptijd van het project 
  • Omschrijving van het (artistieke) kernteam
  • Samenwerkingspartners (indien relevant)
 • De positie in het veld van de instelling of de betreffende activiteit

Het marketingplan

 • Doelgroep
 • Beoogd bereik
 • Strategie
 • Middelen

Financiën

 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Toelichting op de begroting en het dekkingsplan
 • Gevraagd bedrag

Bijlagen

 • Kopie statuten (indien stichting of vereniging,alleen wanneer uw organisatie nog niet eerder een aanvraag bij Cultuurfonds Zoetermeer indiende of wanneer de statuten gewijzigd zijn)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)
 • Meest recente jaarverslag
 • Meest recente jaarrekening
 • Bij herhaling van een eerder georganiseerde activiteit dient tevens een evaluatie op eerdere editie(s) te worden opgenomen die inzicht geeft in de wijze waarop de activiteit zich ontwikkelt en/of kan ontwikkelen
 • Andere relevante informatie