criteria

Voor een bijdrage van het Cultuurfonds Zoetermeer komen projecten in aanmerking die een of meerdere doelstellingen dienen. Dit kunnen concrete activiteiten zijn, maar een aanvraag kan ook een onderzoek of experiment omvatten. Ten alle tijden staat het (potentiële) publiek voorop. 

Algemene eisen waar het project of initiatief aan moet voldoen:

  • Het project komt ten goede aan de inwoners van Zoetermeer.
  • Het project dient een cultureel doel. Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.
  • Het project heeft een brede doelgroep, in ieder geval breder dan de eigen directe omgeving.
  • Het project start bij de uiterste behandeldatum (af te leiden uit de indiendata) van de aanvraag niet eerder dan over twee maanden.
  • Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben.