indiendata en behandeltermijn

Alle aanvragen worden in de bestuursvergaderingen behandeld. Uiterlijk drie weken voor deze vergaderingen dient de complete aanvraag te zijn ingediend bij de Cultuurmakelaar. Binnen twee weken na de bestuursvergadering ontvangt u bericht over het subsidiebesluit. Mocht u de aanvraag willen voorbespreken met de cultuurmakelaar, neem dan ruim voor de indiendatum contact op.

Indientermijnen

Omdat het budget beperkt is moet het Cultuurfonds Zoetermeer zorgvuldig een afweging kunnen maken tussen de binnengekomen projecten en het beschikbare budget. Dat is niet goed mogelijk wanneer ze allemaal op verschillende momenten binnenkomen. Om het proces van indiening en beoordeling efficiënter te organiseren kiezen we daarom voor vier besluitmomenten per jaar, aan de start van elk kwartaal.

  • Per organisatie mag maximaal twee keer per jaar een aanvraag worden ingediend.
  • Een aanvraag dient minimaal 1 maand voor de start van de voorbereidingen van het project door het Cultuurfonds Zoetermeer ontvangen te zijn. Last-minute aanvragen zijn in principe niet mogelijk. 
  • De projecten moeten uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de betreffende bestuursvergadering zijn ingediend bij de Cultuurmakelaar. Men ontvangt uiterlijk twee weken na de bestuursvergadering bericht met het subsidiebesluit.
  • De ingediende projectaanvragen moeten starten en/of plaatsvinden binnen zes maanden na de besluitdatum.
  • Als u voor uw project een uitzondering wil maken en/of een spoedprocedure in gang wil zetten kunt u uw schriftelijke motivatie indienen bij de Cultuurmakelaar
Indiendata 2020

6 januari 2020, voor bestuursvergadering 21 januari 2020
- Behandeling projecten die starten en/of plaatsvinden in het 1e en 2e kwartaal

3 maart 2020, voor bestuursvergadering 24 maart 2020
- Behandeling projecten die starten en/of plaatsvinden in het 2e en 3e kwartaal

2 juni 2020, voor bestuursvergadering 23 juni 2020
- Behandeling projecten die starten en/of plaatsvinden in het 3e en 4e kwartaal

1 september 2020, voor bestuursvergadering 22 september 2020
- Behandeling projecten die starten en/of plaatsvinden in het 4e kwartaal en in 2021