Subsidieregeling Culturele Projecten

De Subsidieregeling Culturele Projecten is door de gemeente Zoetermeer opgesteld naar het model dat het Cultuurfonds Zoetermeer tot op heden hanteerde. Het Cultuurfonds Zoetermeer voert de regeling in elk geval nog in 2021 uit. Ondanks de gelijkenissen met de oude manier waarop het Cultuurfonds werkte, zijn er ook verscherpingen en wijzigingen aangebracht in de voorwaarden en de beoordelingscriteria. Het is daarom van belang dat u alle informatie goed bestudeert voordat u een aanvraag indient. 

Voor wie is deze regeling?

Alle kunstenaars en kunstinstellingen kunnen een beroep doen op het fonds ongeacht de omvang van hun project of organisatie. Wel moet het project altijd aansluiten op de doelstellingen van de Cultuurvisie 2030 en voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling Culturele Projecten 2021.

Mogelijkheden

Voor deze laatste ronde aanvragen is maximaal 40.000 euro beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal 5000 euro toegekend. Het project moet plaatsvinden binnen zes maanden na het besluit tot toekenning. Dit komt in de praktijk neer op dat het project uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 moet zijn gestart en/of hebben plaatsgevonden. 

Documenten

Alle informatie is te vinden in de officiele documenten die het College van B&W heeft opgesteld en gepubliceerd. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst aandachtig de volgende documenten door. Hierin staat alle informatie over eisen, criteria en behandeltermijnen uitgebreid beschreven. Deze vormen de basis van de beoordeling van uw aanvraag door de Cultuurmakelaar. 

Subsidieregeling Culturele Projecten

Afwegingskader bij Subsidieregeling Culturele Projecten

Deadline en uitstel

Vervolgens stuurt u uw projectplan met dekkingsplan en marketingplan per e-mail op naar makelaar@cultuurfondszoetermeer.nl. Dit moet voor 1 september 2021. Lukt dat niet? Vraag dan voor 1 september schriftelijk uitstel aan. Er kan dan maximaal 4 weken uitstel worden verleend.