Bijeenkomsten

Cultuurfonds Zoetermeer organiseert voor u dit jaar een reeks bijeenkomsten over cultureel ondernemerschap. Dit past bij onze visie om als fonds niet slechts een “loket” te zijn, maar ook op andere wijze bij te dragen aan het verstevigen van het culturele veld in Zoetermeer. En omdat cultureel ondernemen veel meer is dan het verwerven van ‘eigen inkomsten’ en niet kan worden beperkt tot het genereren van geld, wordt dit onderwerp komend jaar uitgelicht in vier bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect wordt belicht. Allen toegespitst op de cultuursector en geschikt voor alle soorten organisaties.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 april van 15u00 tot 18u00 in de Theaterzaal van 1892 Eten & Drinken (Dorpsstraat 74-A):

Naar aanleiding van zijn gelijknamige publicatie (uitgebracht door Cultuur+Ondernemen) en columns over dit onderwerp (o.a. Versimpel en focus) bijt Boris Franssen het spits af met zijn presentatie over Ondernemen 2.0, waarin hij ingaat op nut en noodzaak van strategie en business modelling voor culturele instellingen anno 2018.

In tijden waarin het bestaansrecht van organisaties geenszins meer vanzelfsprekend is, laat hij aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe instellingen op praktische wijze hun toekomstbestendigheid en relevantie (verder) kunnen vergroten.

Het programma:

15u00 Ontvangst met koffie en thee

15u15 Welkoms en introductie nieuwe bestuursleden Cultuurfonds Zoetermeer

15u30 Presentatie Boris Franssen 

17u00 Afsluiting en borrel

Meldt u hieronder aan voor deze eerste bijeenkomst

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector; Cultuur+Ondernemen. De thema’s van de andere bijeenkomsten zijn; cultuurmarketing (juni), stakeholdermanagement (september) en de financieringsmix (november). Wij denken zo een mooi opbouwend, interessant en inspirerend programma voor u te hebben samengesteld en wij kijken er dan ook naar uit u op onze bijeenkomsten te mogen ontvangen.