Bijeenkomsten

Cultuurfonds Zoetermeer organiseert voor u dit jaar een reeks bijeenkomsten over cultureel ondernemerschap. Dit past bij onze visie om als fonds niet slechts een “loket” te zijn, maar ook op andere wijze bij te dragen aan het verstevigen van het culturele veld in Zoetermeer. En omdat cultureel ondernemen veel meer is dan het verwerven van ‘eigen inkomsten’ en niet kan worden beperkt tot het genereren van geld, wordt dit onderwerp komend jaar uitgelicht in vier bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect wordt belicht. Allen toegespitst op de cultuursector en geschikt voor alle soorten organisaties.

Op 5 april beet Boris Franssen het spits af met een presentatie over Ondernemen 2.0, over nut en noodzaak van strategie en business modelling. Een verslag van deze bijeenkomst lees je hier. In juni vond een marketing-tweedaagse plaats over positionering, doelgoepbepaling en customer journey. Verslag hiervan is binnenkort te vinden op de website.

In het nieuwe seizoen gaan wij verder met een bijeenkomst over stakeholdermanagement (20 september) en de financieringsmix (22 november). Wij denken zo een mooi opbouwend, interessant en inspirerend programma voor u te hebben samengesteld en wij kijken er dan ook naar uit u op onze bijeenkomsten te mogen ontvangen.

 

UITNODIGING LAATSTE TWEE BIJEENKOMSTEN OVER CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Op donderdag 20 september gaat Cultuurfonds Zoetermeer verder met de reeks bijeenkomsten over cultureel ondernemerschap, nu met een training stakeholdermanagement:

Na deze training kijk je op een nieuwe manier naar je omgeving en zet je stakeholders in deze omgeving beter in voor het realiseren van je ambities.

Op basis van jouw kernwaarden maken we een stakeholderoverzicht en analyseren we het overzicht op:

  • kansen voor bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of andere financiering;
  • zwakten of bedreigingen in je omgeving, passen jouw stakeholders wel bij je ambities?

Daarnaast gaan we aan de slag met het gebruiken van stakeholders voor het inzichtelijk maken van de impact van jouw organisatie. Wat is je artistiek, maatschappelijk en economisch belang? Deze kennis gebruik je voor:

  • eigen evaluatie en monitoring
  • verantwoording, maatschappelijk en politiek
  • schrijven van subsidieaanvragen

Datum:   Donderdag 20 september

Tijd:        14u00 – 17u30 (inloop vanaf 13.30 en na 17.30 gezamenlijk afsluitende borrel)

Locatie:  De Boerderij

Vervolgens sluiten we op donderdagmiddag 22 november de reeks af met de workshop Financieringsmix.

In deze workshop neemt Alexander Ramselaar je mee in de wereld van financieren. Hoe realiseer je een passende financiering voor je idee of project? Welke financieringsbronnen zijn er allemaal? Wat zijn essenties van een succesvol financieringstraject? Wat zijn de do's en de don'ts? Kortom, een interactieve workshop met concrete praktijkvoorbeelden.

Meer informatie over locatie en exacte tijden volgt later.

Meld je hieronder aan