Bijeenkomsten

Cultuurfonds Zoetermeer organiseert voor u dit jaar een reeks bijeenkomsten over cultureel ondernemerschap. Dit past bij onze visie om als fonds niet slechts een “loket” te zijn, maar ook op andere wijze bij te dragen aan het verstevigen van het culturele veld in Zoetermeer. En omdat cultureel ondernemen veel meer is dan het verwerven van ‘eigen inkomsten’ en niet kan worden beperkt tot het genereren van geld, wordt dit onderwerp komend jaar uitgelicht in vier bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect wordt belicht. Allen toegespitst op de cultuursector en geschikt voor alle soorten organisaties.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector; Cultuur+Ondernemen. De thema’s van de andere bijeenkomsten zijn; cultuurmarketing (juni), stakeholdermanagement (september) en de financieringsmix (november). Wij denken zo een mooi opbouwend, interessant en inspirerend programma voor u te hebben samengesteld en wij kijken er dan ook naar uit u op onze bijeenkomsten te mogen ontvangen.

Save the date

Naast de gratis adviesgesprekken van Cultuur+Ondernemen komt ook Fonds 1818 naar Zoetermeer met een inspiratiecafé i.h.k.v. hun jubileum-project “Verrijk je Buurt”.

Cultuurfonds Zoetermeer organiseert dit jaar nog 4 kennisbijeenkomsten over cultureel ondernemen.

Hieronder alle data onder elkaar:

 1. 22 mei Inspiratiecafé Verrijk je Buurt! Fonds 1818 in Forum Café vanaf 19.30
 2. Eerst volgende kennisbijeenkomsten Cultuurfonds Zoetermeer over aspecten van cultuurmarketing:
  1. 14 juni van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - positionering  
  2. 28 juni van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - doelgroepbepaling
 3. Bijeenkomsten tweede helft 2018
  1. 20 september van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - stakeholdermanagement
  2. 22 november van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - financieringsmix

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomsten