Bijeenkomsten

Cultuurfonds Zoetermeer organiseert voor u dit jaar een reeks bijeenkomsten over cultureel ondernemerschap. Dit past bij onze visie om als fonds niet slechts een “loket” te zijn, maar ook op andere wijze bij te dragen aan het verstevigen van het culturele veld in Zoetermeer. En omdat cultureel ondernemen veel meer is dan het verwerven van ‘eigen inkomsten’ en niet kan worden beperkt tot het genereren van geld, wordt dit onderwerp komend jaar uitgelicht in vier bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect wordt belicht. Allen toegespitst op de cultuursector en geschikt voor alle soorten organisaties.

Op 5 april beet Boris Franssen het spits af met een presentatie over Ondernemen 2.0, over nut en noodzaak van strategie en business modelling. Een verslag van deze bijeenkomst lees je hier. De thema’s van de andere bijeenkomsten zijn; positionering, doelgoepbepaling en customer journey (juni), stakeholdermanagement (september) en de financieringsmix (november). Wij denken zo een mooi opbouwend, interessant en inspirerend programma voor u te hebben samengesteld en wij kijken er dan ook naar uit u op onze bijeenkomsten te mogen ontvangen.

Presentaties en workshop: Doelgroepen en customer journey

Door: o.a. Stadsmuseum, Stadstheater en Bianca van Zwol (Branddoctors)

Wanneer: 28 juni van 13u15 tot 17u15 (Inloop vanaf 13u00)

Locatie: CKC & Partners, Leidsewallen 80

In de eerste helft van deze bijeenkomst geven o.a. het Stadsmuseum en het Stadstheater presentaties over hun doelgroeponderzoek en -bepaling. Ook gaan we in op bevolkingssamenstelling van Zoetermeer. Dit eerste deel geeft inzicht in welk onderscheid in doelgroepen er in Zoetermeer te maken zou kunnen zijn.

Het tweede deel van de bijeenkomst wordt verzorgd door Bianca van Zwol (Branddoctors). In een korte presentatie met aansluitende workshop gaat zij in op de (theorie en nut van de) klantreis en wordt aan de slag gegaan met de eigen primaire doelgroep.

Save the date

In het volgend seizoen continueren wij de reeks bijeenkomsten, met op:

20 september van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - stakeholdermanagement

22 november van 13u30 tot 17u30 (tijden ovb) - financieringsmix

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomsten