Nieuws

LAATSTE RONDE SUBSIDIEAANVRAGEN CULTUURFONDS

Culturele instellingen kunnen nog tot en met 31 augustus een subsidieaanvraag indienen bij de stichting Cultuurfonds Zoetermeer. Er is nog een flink budget beschikbaar voor projecten die in het komende halfjaar plaatsvinden. Dit is uw laatste kans om een subsidie aan te vragen bij het Cultuurfonds. Lees verder.

TAKEN CULTUURFONDS VANAF 2022 NAAR GEMEENTE ZOETERMEER

Na jaren van discussie is er duidelijkheid over de toekomst van het Cultuurfonds. Het college van B&W stelt voor de taken van het fonds vanaf 2022 direct vanuit het stadhuis uit te voeren. De stichting Cultuurfonds Zoetermeer zal daarom vanaf 1 januari 2022 zijn taken overdragen aan de gemeente Zoetermeer. Dat stelt het college van burgemeester en wethouder (B&W) in een voorstel aan de gemeenteraad. De aanleiding voor dit besluit is nieuwe cultuurbeleid en nieuwe jurisprudentie rondom het verstrekken van gemeentelijke subsidies. Lees verder.