Laatste ronde subsidieaanvragen Cultuurfonds

Culturele instellingen kunnen nog tot en met 31 augustus een subsidieaanvraag indienen bij de stichting Cultuurfonds Zoetermeer. Er is nog een flink budget beschikbaar voor projecten die in het komende halfjaar plaatsvinden. Dit is uw laatste kans om een subsidie aan te vragen bij het Cultuurfonds.

Subsidie aanvragen voor 4e kwartaal 

Voor de laatste ronde subsidieaanvragen kunt u nog tot en met dinsdag 31 augustus een aanvraag indienen bij de cultuurmakelaar. Voor deze laatste ronde is 40.000 euro beschikbaar, met een maximale bijdrage van 5.000 euro per project. De behandeltermijn start op woensdag 1 september en duurt 4 tot 8 weken. Het project moet binnen zes maanden na het besluit plaatsvinden. Indien het niet lukt om vóór 1 september een volledige aanvraag in te dienen, kan uitstel worden aangevraagd. Dit dient uiterlijk 1 september te gebeuren. De uitsteltermijn is maximaal vier weken. Aanvragen worden vervolgens gelijktijdig beoordeeld en alle aanvragers ontvangen gelijktijdig bericht. 

Let op: nieuwe subsidieregeling 

De laatste aanvragenronde gaat anders dan u van ons gewend bent, omdat de nieuwe subsidieregeling van de gemeente per direct ingaat. De Subsidieregeling culturele projecten en het bijbehorende Afwegingskader vormen de basis voor het aanvragen en beoordelen. Deze documenten vindt u op deze pagina. Het bestaande aanvraagformulier en de criteria en werkwijze die het fonds tot op heden hanteerde worden niet meer gebruikt. 

CultuurZomer

Naast deze laatste formele aanvraagronde is het momenteel nog steeds mogelijk om een projectaanvraag te doen bij de CultuurZomer-regeling. Dit is voor projecten die in de zomerperiode plaatsvinden, uiterlijk 30 september, en wordt vanuit corona-noodsteun gefinancierd. Heb je nog een zomerproject? Dien dan zo snel mogelijk een aanvraag in! Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Meer informatie

Het college van burgemeester en wethouder (B&W) heeft medio juli in een raadsvoorstel de gemeenteraad gevraagd om de taken van het Cultuurfonds vanaf 2022 over te dragen aan de gemeente. Naar verwachting wordt dit voorstel op maandag 20 september 2021 behandeld door de gemeenteraad.

Als dit voorstel wordt aangenomen worden worden alle aanvragen vanaf 2022 vanuit het stadhuis behandeld. U kunt dan op vier vaste momenten gedurende het jaar een aanvraag indienen bij de gemeente. De Stichting Cultuurfonds Zoetermeer en/of de Cultuurmakelaar zijn in dat geval niet meer betrokken bij de beoordeling van projectaanvragen. 

U leest meer over dit besluit in het nieuwsbericht Taken Cultuurfonds vanaf 2022 naar gemeente Zoetermeer.