Taken Cultuurfonds vanaf 2022 naar gemeente Zoetermeer

Na jaren van discussie is er duidelijkheid over de toekomst van het Cultuurfonds. Het college van burgemeester en wethouder (B&W) heeft medio juli in een raadsvoorstel de gemeenteraad gevraagd om de taken van het Cultuurfonds vanaf 2022 over te dragen aan de gemeente.

Als het voorstel wordt aangenomen zullen alle culturele subsidies vanaf 2022 direct vanuit het stadhuis worden verstrekt. De stichting Cultuurfonds Zoetermeer zal in dat geval vanaf 1 januari 2022 zijn taak als financier van culturele projecten overdragen aan de gemeente Zoetermeer. De aanleiding voor dit besluit is nieuwe cultuurbeleid en nieuwe jurisprudentie rondom het verstrekken van gemeentelijke subsidies. Naar verwachting wordt dit voorstel op maandag 20 september 2021 behandeld door de gemeenteraad. 

Gewijzigd cultuurbeleid

De rol van het Cultuurfonds is afgelopen jaar herzien vanwege het gewijzigde cultuurbeleid vanuit de nieuwe cultuurvisie. Ook vanwege nieuwe jurisprudentie stond de rol toekomst van het Cultuurfonds ter discussie. Door een uitspraak van de Hogeraad mogen gemeentes het toekennen van subsidies niet meer beleggen bij een externe partij. De gemeente en het Cultuurfonds hebben daarom verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan het culturele veld. Volgens het nu gekozen scenario verdwijnt het Cultuurfonds als tussenpersoon, maar blijft het mogelijk om flexibele projectsubsidies aan te vragen, echter nu direct bij de gemeente zelf.  

Cultuurmakelaar blijft

De cultuurmakelaar blijft behouden en voert straks zijn taken uit in opdracht de gemeente. De cultuurmakelaar richt zich – afhankelijk van de definitieve invulling van de opdracht – in dit voorstel op netwerken, advies, marketing en promotie. Dit doet hij nadrukkelijk niet in dienst van de gemeentelijke organisatie, maar als externe professional via een opdracht. Ook is hij vanaf 2022 niet meer betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Daarmee is de onafhankelijkheid van de cultuurmakelaar gewaarborgd.  

Gemeenteraad

Het raadsvoorstel over de toekomst van het Cultuurfonds moet nog worden besproken in de gemeenteraad. Dit gebeurt naar verwachting tijdens de gemeenteraad van maandag 20 september 2021.

Laatste ronde aanvragen

Culturele instellingen kunnen nog tot en met dinsdag 31 augustus 2021 een aanvraag indienen bij het Cultuurfonds. Dit is de laatste laatste keer dat de aanvragen door de Cultuurmakelaar worden behandeld. Daarna komt deze taak bij de gemeente te liggen. Dat betekent dat flexibele culturele projectsubsidies vanaf dan worden aangevraagd bij de gemeente. In de nieuwe opzet kunnen culturele projecten vier keer per jaar een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. De beoordeling van deze aanvragen ligt vanaf volgend jaar ook bij de gemeente, en niet langer bij de cultuurmakelaar. 

 

In het nieuwsbericht Laatste ronde subsidieaanvragen Cultuurfonds leest u meer over de procedure rondom subsidieaanvragen voor projecten in 2021 en het eerste kwartaal van 2022.