doelstellingen

Het Cultuurfonds Zoetermeer fungeert als aanjager van een sterkere cultuursector met een divers en interessant aanbod dat een groot bereik heeft.

Specifiek ondersteunt het fonds initiatieven die bijdragen aan een of meer van de volgende doelstellingen: 


a. Het ontwikkelen van de vraag naar cultuur onder (meer) Zoetermeerse bevolkingsgroepen;
b. Het vollediger maken van het cultuuraanbod in Zoetermeer, en 
c. Vernieuwing en innovatie van het cultuuraanbod.

Het Cultuurfonds Zoetermeer ziet het ontwikkelen van de vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen als de meest belangrijke doelstelling. De overige doelstellingen versterken de eerste, of dragen bij aan het succes daarvan.

Naast de doelstellingen zijn er algemene eisen en criteria waar een project aan moet voldoen. Kijk hiervoor goed op de pagina's "Aanvragen" en "Criteria".