het bestuur

Het bestuur van Cultuurfonds Zoetermeer bestaat momenteel uit:
Charlotte Hensen-Lok - voorzitter
Deborah van Belle - secretaris
Vincent Dielwart - penningmeester
Marlies Tal - algemeen lid
Vijay Matai - algemeen lid
 
Voor het bestuur van Cultuurfonds Zoetermeer is een team samengesteld dat elkaar aanvult in vakinhoudelijke kennis en ervaring op disciplines, competenties en vakgebieden, alsook binding met en kennis van Zoetermeer en het Zoetermeerse culturele veld.
 
Heeft u opmerkingen of suggesties? Mail ons; bestuur@cultuurfondszoetermeer.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Hensen-Lok
Charlotte is van april 2014 tot maart 2018 betrokken geweest bij de gemeenteraad van Zoetermeer. Zij had daar onder andere kunst en cultuur in haar portefeuille. Hiermee heeft zij een groot netwerk opgebouwd, zowel binnen de culturele sector in Zoetermeer als in de plaatselijke politiek. Ook is zij al jaren actief als beeldend kunstenaar, met als speerpunt textiele werkvormen.
Dit samen wil zij graag inzetten om de kunst en cultuur in Zoetermeer te verstevigen en te verbreden. Omdat een stad zonder kunst en cultuur een dode stad is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deborah van Belle - secretaris
Deborah heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en is opgegroeid in Zoetermeer. In haar jeugd heeft ze theater gespeeld, in en buiten Zoetermeer. Nu wil ze graag iets terug doen voor de stad. Als liefhebber van kunst en cultuur is ze ervan overtuigd dat het de gezondheid en welzijn bevorderd. Ze is moeder van twee zoons en ziet haar kinderen dan ook graag opgroeien in een bloeiende stad vol cultuur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Dielwart - penningmeester
Voor zijn pensionering in 2013 was Vincent werkzaam als belastingadviseur met als specialisme BTW, o.a. in culturele sector.
Sinds zijn pensionering vervult hij een aantal bestuursfuncties op sociaal en cultureel terrein waaronder Stichting Haagse Museumnacht en sinds maart 2017 Cultuurfonds Zoetermeer. Hij zet zich graag in voor cultuur omdat cultuur ontspant en relativeert, motiveert en inspireert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlies Tal - algemeen lid
Marlies woont in Utrecht, en is hoofd beleid van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst).
Marlies heeft kunstbeleid- en management gestudeerd en is moeder van drie dochters in de basisschoolleeftijd. Vanuit haar werk houdt zij zich dagelijks bezig met strategische vraagstukken ten aanzien van cultuur, en ze wilde graag met eigen ogen zien wat beleid betekent voor de praktijk. Toen de kans zich voordeed om zelf mee te bouwen aan een cultuurfonds heeft ze die aangegrepen, en werkt nu met veel plezier aan het bevorderen van een veelzijdig en aansprekend cultureel leven in Zoetermeer.
 
Vijay Matai - algemeen lid
Vijay woont met veel plezier in Zoetermeer en is vader van een dochter en een zoon, in de basisschoolleeftijd.
Vijay heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is zijn carrière begonnen in de accountancy bij een van de Big Four.
Nu is hij werkzaam bij een multinational als financieel sparringpartner van het managementteam.
Vijay leeft een cultuurrijk leven! Proeven van andere culturen op vakantie, musea, monumenten en werelderfgoederen bezoeken.
Hij houdt van gerechten uit de wereldkeuken, en geniet van internationale films, theater, dans en muziek. Voor Vijay is kunst en cultuur een verrijking van het leven!