het bestuur

Het bestuur van Cultuurfonds Zoetermeer bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Charlotte Hensen-Lok

Secretaris: Anita Brugman

Penningmeester: Ruud Albrecht (interim)

Algemeen bestuurslid: Ilona Goddijn

Algemeen bestuurslid: Sharon Tilburg

U kunt het bestuur van het Cultuurfonds Zoetermeer bereiken via e-mail op bestuur@cultuurfondszoetermeer.nl