Vacatures bestuur Cultuurfonds Zoetermeer

Bestuursleden GEZOCHT (onbezoldigd)

Het Cultuurfonds Zoetermeer (opgericht 2016) fungeert als aanjager van een sterkere cultuursector met een divers en interessant aanbod dat een groot bereik heeft. Het Cultuurfonds helpt Zoetermeerders te participeren in cultuur en versterkt het draagvlak voor cultuur in de gehele stad. Het ondersteunt kunstenaars en kunstinstellingen om zich te ontwikkelen en een breed publiek te bereiken. Het fonds ontvangt i.e.g. de komende 2 jaren een structurele bijdrage van de Gemeente Zoetermeer en Fonds1818.

De belangrijkste doelstelling van het Cultuurfonds Zoetermeer is het ontwikkelen van de vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen. We doen dit door het vollediger maken van het cultuuraanbod in Zoetermeer en door vernieuwing en innovatie van het cultuuraanbod te stimuleren.

We zien het Cultuurfonds als een deskundige, flexibele organisatie die aanvragen snel en zorgvuldig beoordeelt en motiveert. Het fonds hanteert een kwaliteitsbegrip waarin artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publieksbereik en belang voor de stad even belangrijk zijn. Het bestuur heeft de uitvoerende taken belegd bij de Cultuurmakelaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid / (evt. Secretaris)

Functie-eisen

We zoeken bestuursleden die:

  • Woonachtig zijn in Zoetermeer
  • Een breed netwerk in het Zoetermeerse culturele veld en/of Zoetermeerse politiek hebben zonder directe betrokkenheid
  • Thuis zijn op een of meer van de volgende terreinen: kunst en cultuur als discipline, (cultuur)participatie, (cultuur)educatie, financiën, juridische zaken.

Van de leden wordt verwacht dat zij beschikken over een sterke affiniteit met de missie en de participatieve, educatieve en culturele doelstelling van het Cultuurfonds Zoetermeer.

Daarnaast beschikken zij over een scherp analytisch vermogen, ervaring met management-, bestuurs- en/of toezichtwerkzaamheden en inzicht in de diverse aspecten van bedrijfsvoering.

Gezamenlijk houdt het bestuur als team toezicht op het werk van de Cultuurmakelaar.

Het bestuur komt ongeveer 6-8 keer per jaar bij elkaar. Houd u rekening met voorbereidingstijd voor deze bijeenkomsten en een extra belasting inzake bezoek van (culturele) evenementen, overleg met 3e partijen en coaching van de cultuurmakelaar naar eigen inzicht en onderling overleg.

Bestuursleden ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding per vergadering.

Meer informatie en reacties

We vragen een bondige motivatie en een CV. U kunt vragen en/of uw sollicitatie mailen naar Marlies Tal: marliestal@lkca.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Fluit, Voorzitter (06 - 12419758) en/of maarten.fluit@gmail.com

Meer informatie over het Cultuurfonds Zoetermeer: www.cultuurfondszoetermeer.nl