Procedure

Uw aanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld op de volledigheid. Wanneer er informatie mist, vraagt de cultuurmakelaar deze informatie alsnog bij u op. Op het moment dat de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Na de behandeling van uw aanvraag ontvangt u binnen vier a vijf weken een toekenning of een afwijzing.

Afwijzing

Mocht uw aanvraag afgewezen zijn, kunt u altijd een hernieuwde aanvraag indienen. Het is zinvol om voordat u dat doet, eerst een afspraak te maken met de cultuurmakelaar. Bij een eventuele afwijzing motiveren wij ons besluit altijd, mocht u echter toch nog vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Toekenning

Uw aanvraag kan geheel fof gedeeltelijk worden toegekend. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden aan de toekenning. In dat geval wordt dit expliciet vermeld in het bericht dat u ontvangt van Cultuurfonds Zoetermeer.

Wanneer uw aanvraag wordt toegekend ontvangt u een voorschot van 80% en dient u zich aan een aantal zaken te verbinden:

  • U houdt het fonds schriftelijk op de hoogte van belangrijke wijzigingen (financieel, organisatorisch en/of inhoudelijk). 
  • U communiceert in al uw uitingen dat de activiteit mede door de steun van Cultuurfonds Zoetermeer is toegekend. Het logo en aanwijzingen voor het gebruik daarvan, vindt u hier.
  • U stuurt relevant beeldmateriaal in, welke Cultuurfonds Zoetermeer op haar website (en eventuele andere uitingen) publiceert.
  • Uiterlijk na 3 maanden na de afronding van uw project, dient u de inhoudelijk en financiële verantwoording in bij het fonds.

Cultuurfonds Zoetermeer keert aan het begin van iedere maand uit aan de toegekende projecten.