voorschot

Wanneer uw aanvraag positief beoordeeld is en een financiële bijdrage is toegekend, keert het Cultuurfonds Zoetermeer u 80% van de toegezegde donatie uit. 

Na afloop van het project dient u een financiële afrekening in. Op basis van deze afrekening wordt de resterende 20% (of een deel daarvan) uitgekeerd.

Wanneer u meer inkomsten uit uw project heeft dan dat u had begroot, zal Cultuurfonds Zoetermeer een deel van het overschot terugvragen. Het bedrag dat het fonds terugvraagt, is procentueel gelijk aan het deel van de financiering dat is verkregen via fondsenwerving plus de eigen bijdrage van de organisatie. Onder fondsenwerving wordt verstaan de bijdragen van fondsen en subsidies.

Dit bedrag wordt verrekend met de resterende 20% van de donatie.

Mocht het terug te vragen bedrag hoger zijn dan de 20% krijgt u hierover een factuur.