voorschot

Wanneer uw aanvraag positief beoordeeld is en een financiële bijdrage is toegekend, keert het Cultuurfonds Zoetermeer u 80% van de toegezegde donatie uit. 

Na afloop van het project dient u een financiële afrekening in. Op basis van deze afrekening wordt de resterende 20% (of een deel daarvan) uitgekeerd.

Wanneer u meer inkomsten uit uw project heeft dan dat u had begroot, zal Cultuurfonds Zoetermeer een deel van het overschot terugvragen. Het bedrag dat het fonds terugvraagt, is procentueel gelijk aan het deel van de financiering dat is verkregen via fondsenwerving plus de eigen bijdrage van de organisatie. Onder fondsenwerving wordt verstaan de bijdragen van fondsen en subsidies. 

Dit bedrag wordt verrekend met de resterende 20% van de donatie.

Soms kent het fonds een bijdrage toe aan specifieke onderdelen van uw project. In de verantwoording wordt dan gekeken naar de kosten die op die onderdelen betrekking hebben gehad.

Mocht het terug te vragen bedrag hoger zijn dan de 20% krijgt u hierover bericht, waarin u wordt gevraagd een deel van het voorschot terug te storten. 

Voor meer informatie over het voorschot, verantwoording en verrekening verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden. Deze zijn op alle toekende bijdrages van toepassing.